Sözlükte "irade" ne demek?

1. Davranışlarını, eylemlerini akla uygun gerçekleşebilme yetisi, istenç; buyruk.
2. Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü; istek, dilek.
3. İstençirade

İrade kelimesinin ingilizcesi

n. pleasure, will, willpower, spine, volition, fiat, freedom, self control
Köken: Arapça